BHome cam kết rằng quyền riêng tư của người dùng đều được bảo mật và việc sử dụng thông tin cá nhân của người dùng đều chịu sự chi phối của Chính sách Bảo mật. Trên trang web này, “BHome”, “thuộc chúng tôi” và “chúng tôi” có nghĩa là công ty BHome thu thập và sử dụng thông tin người dùng theo phương thức đã được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Bất kì sự liên quan nào đến “người dùng” hay “của người dùng” đều đề cập đến thông tin cá nhân của người dùng mà chúng tôi xử lý.

1. Giới thiệu

Việc sử dụng dữ liệu cá nhân người dùng của chúng tôi sẽ chịu sự chi phối của Chính sách Bảo mật này.

BHome là một trung tâm kiểm soát thông tin cá nhân, theo đó, nó thu thập và sử dụng thông tin người dùng. Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin cá nhân người dùng và tuân theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và thông tin người dùng sẽ chỉ được chia sẻ với những cá nhân theo Chính sách Bảo mật này.

Chính sách Bảo mật này bao gồm:

 • Thông tin cá nhân là gì
 • Phương pháp chúng tôi thu thập thông tin cá nhân người dùng
 • Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập
 • Phương pháp chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân người dùng
 • Cơ sở pháp lý để xử lý thông tin cá nhân người dùng
 • Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân người dùng
 • Thời gian chúng tôi quản lý thông tin cá nhân người dùng
 • Cách thức chúng tôi bảo mật thông tin người dùng
 • Chuyển tiếp thông tin cá nhân người dùng qua nước ngoài
 • Quyền của người dùng liên quan đến thông tin cá nhân
 • Hình thức khiếu nại và liên hệ với chúng tôi

Trường hợp có bất cứ thay đổi nào liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân người dùng, Chính sách Bảo mật này sẽ được cập nhật.

2. Thông tin cá nhân là gì

Thông tin cá nhân là bất cứ thông tin phản ánh về người dùng. Điều này có thể bao gồm các thông tin như tên, địa chỉ liên hệ, ngày tháng năm sinh, chi tiết tài khoản ngân hàng hoặc bất cứ thông tin nào liên quan đến nhu cầu hoặc hoàn cảnh người dùng, theo đó cho phép chúng tôi nhận dạng người dùng.

Một vài thông tin cá nhân được phân loại là dữ liệu “đặc biệt” theo luật bảo vệ dữ liệu. Điều này bao gồm các thông tin liên quan đến sức khỏe, chủng tộc hoặc dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo hoặc quan điểm chính trị và khuynh hướng tình dục. Thông tin này nhạy cảm hơn và cần nhiều biện pháp hơn cho chúng tôi để thu thập, lưu trữ và sử dụng loại thông tin cá nhân này. Cũng có những hạn chế bổ sung đối với các trường hợp chúng tôi được phép thu thập và sử dụng dữ liệu tội phạm hình sự.

Mọi tham chiếu đến thông tin cá nhân trong Chính sách Bảo mật này sẽ bao gồm dữ liệu cá nhân, và các danh mục dữ liệu cá nhân đặc biệt có liên quan khác.

3. Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi sẽ thu thập họ & tên và chi tiết liên lạc (VD: số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ bưu điện) của người dùng bất cứ khi nào người dùng liên kết với chúng tôi.

Ngoài ra, trong trường hợp chúng tôi đang cung cấp dịch vụ đến người dùng, hoặc đại diện người dùng trên phương diện pháp luật, chúng tôi sẽ thu thập thông tin theo nhân dạng, theo đó sẽ có ít nhất một phương thức nhận dạng ảnh (chẳng hạn như hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước) và mẫu giấy tờ chứng minh nơi cư trú của bạn (chẳng hạn như hóa đơn tiện ích gần đây).

Chúng tôi cũng sẽ xác nhận trong trường hợp người dùng có người thân hay liên kết chặt chẽ nào đến BHome để xét đến các mối xung đột lợi ích tiềm tàng và cách giải quyết nếu bị nhận dạng theo khung pháp lý và quy định của chúng tôi.

4. Phương pháp chúng tôi sử dụng thông tin người dùng

Căn cứ pháp lý của quá trình xử lí dữ liệu là gì?

Theo luật bảo mật dữ liệu, chúng tôi chỉ được phép sử dụng thông tin cá nhân người dùng chỉ khi chúng tôi có cơ sở pháp lí để làm điều đó. Chúng tôi dựa vào những căn cứ pháp lí sau để sử dụng thông tin người dùng:

 • Đối với mục đích liên quan đến công việc
 • Trường hợp chúng tôi cần thông tin để thực hiện hợp đồng khi liên kết với người dùng
 • Trường hợp chúng tôi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Trường hợp việc xử lý là cần thiết để chúng tôi triển khai các hoạt động vì lợi ích hợp pháp của Savills (hoặc của bên thứ ba) và miễn là quyền lợi và quyền cơ bản của người dùng không vi phạm các quyền lợi đó, bao gồm:
  • Trường hợp cần thiết để chúng tôi quảng bá doanh nghiệp, thương hiệu và sản phẩm, và xem xét khả năng hiển thị và tính hiệu quả các chiến dịch của chúng tôi – điều này sẽ bao gồm việc gửi thông tin tiếp thị đến người dùng sau khi người dùng liên hệ với chúng tôi để cung cấp dịch vụ hoặc dịch vụ nhận được từ chúng tôi tương đồng và hàm ý người dùng muốn tiếp tục nhận thông tin đó. Người dùng có quyền từ chối nhận thông tin này bất kì lúc nào
  • Trường hợp cần thiết để nâng cao kiến thức của chúng tôi về lĩnh vực bất động sản – bao gồm việc tiến hành phân tích và nghiên cứu thị trường để chúng tôi nắm bắt rõ hơn xu hướng trong phân khúc bất động sản và cung cấp nền tảng tốt hơn cùng với các dịch vụ tương thích và phù hợp với khách hàng của chúng tôi trong tương lai
  • Trường hợp cần thiết để chúng tôi điều hành bộ phận hành chính và kỹ thuật của doanh nghiệp một cách hiệu quả – bao gồm: xác minh tính chính xác của thông tin chúng tôi nắm giữ và thấu hiểu người dùng với tư cách là khách hàng; xử lí mục tiêu quản trị hiệu quả, tương tự với những nơi chúng tôi thuê ngoài một số chức năng quản trị nhất định cho bên thứ ba – những người chuyên về các dịch vụ đó; xử lí các mục tiêu bảo mật thông tin và mạng lưới, cụ thể là chúng tôi thực hiện các bước để bảo vệ thông tin người dùng khỏi bị mất, thiệt hại, trộm cắp hoặc truy cập trái phép hoặc phải tuân thủ yêu cầu người dùng liên quan đến việc thực thi các quyền bên dưới

Trong nhiều trường hợp hạn chế chúng tôi có thể dựa vào một số căn cứ pháp lý sau:

 • Trường hợp chúng tôi cần bảo vệ quyền lợi của người dùng (hoặc quyền lợi của bên khác); và/hoặc
 • Trường hợp cần thiết vì lợi ích cộng đồng hoặc vì mục đích chính thức.

Chúng tôi có thể xử lý các loại thông tin cá nhân đặc biệt và thông tin tội phạm hình sự trong các trường hợp hạn chế dưới đây:

 • Với sự thỏa thuận rõ ràng tới người dùng, trong trường hợp này chúng tôi sẽ giải đáp mục đích sử dụng thông tin tại thời điểm yêu cầu thỏa thuận đó.

Phương pháp chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân người dùng

Để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi sử dụng dịch vụ mà người dùng đã yêu cầu, vui lòng chọn bất cứ phương án nào dưới đây:

Mua, Bán, Thuê, Cho thuê

 • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân người dùng với mục đích hoàn tất nghĩa vụ để người dùng cho thuê hoặc bán tài sản hoặc, trường hợp là người mua hoặc người thuê nhà, với mục đích sắp xếp hợp đồng bán hoặc cho thuê với người dùng.
 • Trường hợp mua tài sản, chúng tôi sẽ làm đại diện hoặc bán tài sản thông qua chúng tôi, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân người dùng với luật sư chỉ định và luật sư đối tác để đáp ứng thỏa thuận mua và bán.
 • Trường hợp người dùng thuê tài sản mà chúng tôi là đại diện, chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân người dùng với các cơ quan tham chiếu của bên thứ ba nhằm mục đích ngăn chặn và phát hiện tội phạm, gian lận và/hoặc rửa tiền và kiểm tra mức độ phù hợp của người dùng để thuê tài sản đó.

5. Cách thức chúng tôi bảo mật thông tin người dùng

Bảo mật thông tin là điều vô cùng quan trọng với chúng tôi và chúng tôi có các giải pháp tại chỗ được thiết lập để ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin cá nhân người dùng, trong đó không giới hạn:

 • Các tệp khách hàng của chúng tôi được lưu trữ trên hệ thống quản lí khách hàng an toàn. Quyền truy cập bị hạn chế trên hệ thống khách hàng đối với những doanh nghiệp buộc phải truy cập thông tin người dùng vì mục đích kinh doanh hợp pháp
 • Tài liệu bản sao cứng được lưu trữ trong hệ thống tủ khóa

Tất cả dữ liệu được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu có hệ thống và bảo vệ tại chỗ để ngăn chặn truy cập trái phép, và các yếu tố bên ngoài khác có thể gây thiệt hại đến dữ liệu cá nhân người dùng. Có những yêu cầu truy cập nghiêm ngặt tại chỗ và quyền truy cập bị hạn chế đối với những yêu cầu hoàn toàn cần thiết. Chúng tôi đảm bảo quyền truy cập vào thông tin cá nhân bị hạn chế đối với nhân viên và đội ngũ BHome hay bất cứ ai khác làm việc ở BHome. Khóa đào tạo được cung cấp cho bất kì nhân viên nào của BHome – những người cần truy cập thông tin cá nhân.

6. Thời gian chúng tôi quản lí thông tin cá nhân người dùng

Khoảng thời gian chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân người dùng sẽ phụ thuộc vào loại dịch vụ mà chúng tôi được yêu cầu. Khoảng thời gian đó có thể dài hơn khoảng thời gian chúng tôi cung cấp dịch vụ, khi chúng tôi có nghĩa vụ theo luật định để lưu trữ thông tin cá nhân trong một thời gian dài hơn, hoặc khi chúng tôi cần giữ lại thông tin trong trường hợp khiếu nại pháp lý.

7. Quyền của người dùng liên quan đến thông tin cá nhân

Người dùng có những quyền liên quan đến thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Được thông báo về phương pháp chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân
 • Nhận quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ
 • Yêu cầu thông tin cá nhận được sửa nếu cảm thấy sai, thiếu hoặc không chính xác
 • Yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân trong các trường hợp sau:
  • Trường hợp BHome tiếp tục xử lí thông tin cá nhân vượt quá thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích ban đầu
  • Trường hợp BHome dựa vào thỏa thuận làm căn cứ pháp lý để xử lý và người dùng rút khỏi thỏa thuận
  • Trường hợp BHome dựa vào lợi ích hợp pháp làm căn cứ pháp lý để xử lý và người dùng phản đối việc xử lý này và không còn điều kiện tiên quyết nào cho phép chúng tôi tiếp tục giải quyết
  • Trường hợp thông tin cá nhân bị xử lý bất hợp pháp (nghĩa là vi phạm các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu)
  • Trường hợp cần xóa thông tin cá nhân để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Yêu cầu chúng tôi hạn chế các hoạt động xử lý dữ liệu khi người dùng đánh giá:
  • Thông tin cá nhân không chính xác
  • Quá trình xử lí thông tin của chúng tôi bất hợp pháp
  • Trường hợp chúng tôi không còn cần thông tin cá nhân nhưng người dùng yêu cầu lưu trữ để cho phép người dùng thiết lập, cài đặt và bảo vệ khiếu nại pháp lý
  • Trường hợp người dùng phản đối việc sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi
 • Yêu cầu bản sao thông tin cá nhân mà người dùng đã cung cấp cho chúng tôi theo định dạng điện tử thường dùng. Quyền này liên quan đến thông tin cá nhân mà người dùng đã cung cấp mà chúng tôi cần để thực hiện thỏa thuận với người dùng và thông tin cá nhân trong trường hợp chúng tôi phụ thuộc vào thỏa thuận để xử lí thông tin người dùng
 • Phản đối quá trình xử lí thông tin người dùng của chúng tôi, trong trường hợp chúng tôi dựa vào các lợi ích hợp pháp hoặc thực hiện các hoạt động lợi ích cộng đồng để tiến hành xử lý hợp pháp. Trường hợp người dùng phản đối, chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc đánh giá để xác định liệu chúng tôi có điều kiện tiên quyết nào cho phép chúng tôi tiếp tục xử lí thông tin cá nhân người dùng hay không; và
 • Không phải chịu các quyết định tự tạo ra các hiệu ứng pháp lý hoặc có thể tác động đáng kể tương tự với người dùng

Nếu muốn thực hiện bất cứ quyền lợi nào của mình, vui lòng liên hệ info@b-home.vn

8. Chi tiết liên lạc

Trường hợp có bất kì câu hỏi, nhận xét hoặc yêu cầu nào liên quan đến bất cứ khía cạnh của Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email đến info@b-home.vn hoặc gửi thư đến BHome tại văn phòng 237 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.